Speelplaatsen

Wat is er leuker dan samen de speelplaats ontwerpen?! 

Het vervangen van een enkel toestel in het kader van veiligheid of onderhoud, zal vaak zonder participatie plaatsvinden. De uitdaging is, wanneer er voor nieuwe speeltoestellen gekozen kan worden, dit via participatie samen op te pakken.

In tegenstelling tot veel andere participatietrajecten kent speelplaatsparticipatie de doelgroep kinderen als belangrijkste factor. Samen met de gemeente kunnen kinderen en ouders door participatie komen tot een fijnere speelplek.

De participatie zal voornamelijk richten op vormgeving, inrichting en de keuze van de speeltoestellen. De gemeente realiseert en is verantwoordelijk voor de veiligheid.

Na een participatietraject blijven onwonenden langdurig betrokken bij het gerealiseerde project. 

Klik in de rechterkolom voor de speelplaats van uw interesse.